Nasi specjaliści

Start > Nasi specjaliści

Dr hab. med. Jarosław Stoliński
Kardiochirurgia
Chirurgia naczyniowa

Zapraszam do naszego gabinetu pacjentów z takimi problemami zdrowotnymi, jak:

  • choroba niedokrwienna serca,
  • wrodzone wady serca u dorosłych,
  • nabyte wady zastawek serca: zastawki aortalnej, mitralnej, trójdzielnej,
  • tętniaki aorty – tętniaki aorty wstępującej, łuku aorty, aorty zstępującej w odcinku piersiowym oraz tętniaki aorty brzusznej,
  • choroby naczyń tętniczych, niedokrwienie kończyn dolnych,
  • choroby naczyń żylnych, żylaki kończyn dolnych.

Specjalizuję się w małoinwazyjnych, torakoskopowych technikach operacyjnych w leczeniu chorób serca, operacjach naczyń wieńcowych, klasycznych oraz endowaskularnych operacjach aorty, tętnic obwodowych oraz naczyń żylnych.