Diagnostyka i leczenie

Start > Zakres usług

Diagnostyka kardiologiczna, diagnostyka chorób serca

 • Diagnostyka echokardiograficzna wrodzonych i nabytych wad serca u dorosłych
  • Wady zastawki mitralnej
  • Wady zastawki aortalnej
  • Wady zastawki trójdzielnej
  • Ubytek w przegrodzie międzyprzedsionkowej, międzykomorowej
 • Diagnostyka echokardiograficzna choroby niedokrwiennej serca
 • Diagnostyka echokardiograficzna chorób aorty wstępującej
 • Diagnostyka echokardiograficzna innych chorób serca

Diagnostyka chorób naczyń tętniczych i naczyń żylnych

 • Diagnostyka chorób tętnic szyjnych, aorty oraz tętnic obwodowych, w tym m.in. tętniaków aorty oraz tętnic obwodowych, diagnostyka chorób naczyń żylnych, w tym m.in. żylaków kończyn dolnych
  • Ultrasonografia tętnic oraz żył obwodowych
  • Ultrasonografia aorty piersiowej oraz brzusznej

Leczenie chorób serca, leczenie kardiochirurgiczne

 • Małoinwazyjne oraz klasyczne operacje rekonstrukcji (naprawy) lub wymiany (wszczepienia protezy) zastawki mitralnej, aortalnej oraz trójdzielnej
 • Małoinwazyjne operacje rekonstrukcji przegrody międzyprzedsionkowej w przypadku wrodzonej wady w postaci ubytku w przegrodzie międzyprzedsionkowej u dorosłych
 • Operacje tętniaków aorty
 • Operacje pomostowania aortalno-wieńcowego w chorobie niedokrwiennej serca

Leczenie chorób naczyń

 • Klasyczne oraz wewnątrznaczyniowe (małoinwazyjne) leczenie chorób tętnic obwodowych oraz naczyń żylnych:
  • choroby tętnic szyjnych
  • choroby tętnic kończyn dolnych
  • tętniaki aorty oraz tętnic obwodowych
  • choroby naczyń żylnych
 • Hybrydowe (połączenie klasycznych operacji naczyń oraz małoinwazyjnych zabiegów wewnątrznaczyniowych) leczenie chorób naczyń